بیماری بلدرچین

مشکلات و بیماری بلدرچین در صنعت طیور همواره با مشکلات بزرگی روبرو شده است، به طوری که گاهی اوقات مشکلات به وجود امده محدود به یک واحد پرورش بلدرچین نشده بلکه یک منطقه، شهر، کشور و حتی یک قاره را فرا می گیرد. عوامل اصلی بیماری بلدرچین از آفت هایی هستند که باعث این همه گیری ها بوده و خسارات جبران ناپذیری به صنعت طیور وارد می نمایند، یکی از اثرات مواجهه پی در پی با بیماری ها در سطح مزارع پرورش بلدرچین توجه بیشتر به روش های پیشگیری از بیماری ها بوده است. شناخت هر چه بیشتر راه های جلوگیری از ازدیاد و فعالیت این عوامل موجب حفظ و گسترش صنعت پرورش بلدرچین خواهد شد. پیشگیری و کنترل بیماری بلدرچین در مقایسه با سایر پرندگان زیاد حساس نمی باشد. ولی احتیاطات لازم از نظر کنترل و پیشگیری را بایستی مدنظر داشت. لذا رعایت موارد ذیل در پیشگیری مواجهه با بیماری بلدرچین مفید می باشد.

• تا حد ممکن بلدرچین بالغ را برای افزودن به گله تان یا جهت آوردن یک نژاد جدید خریداری نکنید. در عوض، تخم بلدرچین یا جوجه بخرید. با رشد انها در مقدماتی که شما برای آنها فراهم می کنید، انها در معرض شرایط و مسائل فارم شما قرار می گیرند و پرورش به زودی ایمن می شود.

• جوجه یا تخم ارزان نخرید. در صورت امکان سابقه پرورش دهنده را بدانید. جوجه های خریداری شده را از جوجه های خودتان برای ۳ هفته جدا نگهدارید.

• با سالن و تجهیزات تمیز و ضدعفونی شده شروع کنید. آبخوری ها را روزانه تمیز کنید. دانخوری ها را حداقل هفته ای یکبار تمیز کنید.

• همیشه مطمئن باشید که آب و غذا فقط حاضر نیست بلکه به راحتی برای پرندگان قابل دسترسی نیز می باشند. نباید بیش از حد آب و غذا را دست یافتنی سازید. چندین منبع از هر کدام در هر سالن قرار دهید.

• پرندگان را با زور و فشار در سالن و قفس پر نکنید.

• غذاها را زیاد ذخیره نکنید. خوراک هایی که بیشتر از مدت ذخیره می شوند، ممکن است کپک زده شوند. همچنین، خوراک مانده برخی از ارزش های تغذیه ای خود را از دست خواهد داد.

• پرنده های جوان را از بالغ جدا کنید. پرنده های جوان بیشتر در معرض ارگانیسم بیماری های متعدد هستند. آنها با افزایش سن مقاوم تر می شوند. پرنده های بالغ ممکن است یک منبع آلودگی باشند در صورتی که پرنده های جوان جدا نشده باشند.

• اول مراقب جوان ترین پرنده ها باشید و در آخر پیرترین ها.

• پس از سر و کار داشتن با پرنده ای مریض، از پرنده های سالم دیدن نکنید تا زمانی که دوش بگیرید. لباس هایتان را عوض کنید و کفش ها را ضدعفونی یا عوض کنید. ممکن است این خیلی افراطی به نظر برسد. اما اگر پرنده های زیادی را می پرورانید این کار باید انجام شود.

• فقط ار جعبه ها و صندوق های تمیز و ضدعفونی شده برای انتقال بلدرچین استفاده کنید.

• روزانه پرنده های مریض و مرده را از سالن دور کنید، پرنده های مرده را یا بسوزانید یا کاملاً دفن کنید. پرنده های مریض را هم تا زمان بهبودی جدا نگه دارید.

• کف سالن را باید همیشه خشک نگه داشت. پرنده هایی که روی زمین هستند را طوری قرار دهید که (در سالن ها) زیر پایشان خیس نشود که منجر به پیدایش انگل و بیماری ها می شود.

• اجازه دیدار بی جا را ندهید. جویندگان کنجکاو، فروشندگان دان یا فروشندگان دارو باید در خانه یا محل کار یا با تلفن با شما سر و کار داشته باشند نه در سالن بلدرچین، برای کسانی که باید دیدن کنند، خریداران آینده یا مشاوران سلامت و مدیریت، چکمه های پلاستیکی یا مواد ضدعفونی کننده برای کفش هایشان تهیه کنید که قبل از ورود به سالن استفاده کنند.

• در مقدمه کارتان انواع دیگر پرندگان را نگهداری ننمایید. انتقال برخی مشکلات از نوعی به نوع دیگر می تواند رخ دهد.

• پرنده های وحشی، مگس ها و دیگر حشرات و جوندگان را کنترل کنید. مکان پرورشی بایستی دور از حضور سایر پرندگان باشد.

• از بستر سالم و بدون کپک و هر گونه آلودگی استفاده شود.