لیست قیمت

آخرین به روزرسانی : ۱۳۹۸/۰۸/۲۲

محصول قیمت (تومان)
بوقلمون بیوتی تینا ۲۰ روزه ۷۰۰۰۰
بوقلمون بیوتی تینا یک ماهه ۷۴۰۰۰
جوجه یکروزه بوقلمون بیوتی ۵۲۰۰۰
جوجه یک روزه بوقلمون برنز آمریکایی ۱۵۰۰۰
جوجه یک روزه بوقلمون برنز انگلیسی ۱۵۰۰۰
جوجه یک روزه مرغ بومی ساده ۱۵۰۰
جوجه یک روزه مرغ بومی کاکلی ۱۷۰۰
جوجه یک روزه بلک استار ۲۰۰۰
مرغ بومی گلپایگانی یک ماهه ۵۰۰۰
مرغ بومی گلپایگانی دو ماهه ۸۰۰۰
مرغ بومی تخمگذار ۲۴۰۰۰
مرغ پایان دوره (کیلویی) ۹۰۰۰
خروس گلپایگانی ۳۵۰۰۰
بلدرچین مولد تخمگذار ۳۸۰۰
جوجه یک روزه بلدرچین ۶۰۰
تخم خوراکی بلدرچین ۲۷۰۰
تخم نطفه دار بلدرچین ۳۰۰
نر کشتاری بلدرچین (کیلویی) ۱۶۰۰۰
جوجه یک روزه اردک پکنی ۴۰۰۰
اردک گوشتی (کیلویی) ۱۱۰۰۰