عقب نشینی انجمن جوجه یکروزه از تنظیم بازار جوجه

عقب نشینی انجمن جوجه یکروزه از تنظیم بازار جوجه
نزدیک به یک ماه گذشته هیئت مدیره انجمن جوجه یکروزه کشور روند رو به سقوط قیمت جوجه یکروزه را احساس کرد و به صورت شفاهی و ارتباطی و نه چندان خیلی جدی تصمیماتی را در خصوص تنظیم قیمت جوجه یکروزه گرفت اما هیچ چیزی فرق نکرد و بازار روند نزولی قیمت جوجه یکروزه را ادامه داد و گوئی هیچ هدفی جز رسیدن قیمت جوجه به ۱۰۰۰ تومان را نداشت.
با گذشت زمان، ضرر میلیاردی که به پیکر بخش تولید جوجه یکروزه تحمیل می شد، هیئت مدیره انجمن را مجبور به یک حرکت و تصمیم بزگتر نمود تا با نشر اطلاعیه ای از اعضا خود بخواهد که چنانچه نمی توانند یا بازار کشش خرید جوجه تولیدی آنها را به قیمت مصوب دولتی ۲۵۵۰ را ندارد، هرگز جوجه خود را به مرغداری ها ارسال نکنند که این یعنی معدوم سازی جوجه ها.
پس از گذشت چند روز از این اطلاعیه که در پی خود چند اطلاعیه تاکیدی و اعلام محل معدوم سازی جوجه ها  و اعلام گزارش از سوی اعضا به انجمن بود، ناگهان هیئت مدیره انجمن جوجه یکروزه با ذکر اینکه نتیجه این تصمیم، کاهش جوجه و کاهش تولید گوشت مرغ در ماه آینده می باشد و موجبات افزایش فشار اقتصادی به مردم می شود، ناگهان اطلاعیه توقف اطلاعیه های گذشته را صادر می نماید و از اعضا می خواهد مطابق عملکرد بازار پیش بروند و جوجه های خود را با قیمت بازار بفروشند.

ادامه مطلب

بازار جوجه یکروزه ملتهب است

بازار جوجه یکروزه ملتهب است

فارغی گفت: با استمرار زیان فعلی در فروش هر قطعه جوجه یکروزه، تولیدکنندگان دیگر قادر به استمرار تولید نخواهند بود.
غلامعلی فارغی – رئیس هیئت مدیره انجمن جوجه یکروزه کشور – با اشاره به اینکه بازار جوجه یکروزه به شدت ملتهب است، اظهار کرد: با استمرار روند کنونی قیمت جوجه یکروزه در بازار، تولیدکنندگان از مسیر تولید خارج خواهند شد.
ادامه مطلب