اثر مکمل های ویتامینه A و E روی مقدار ویتامین E زرده تخم مرغ

اثر مکمل های ویتامینه A و E روی مقدار ویتامین E زرده تخم مرغ

تغذیه مناسب مستلزم استفاده هر چه بیشتر از منابع حیوانی است که منجر به افزایش تقاضا برای تولیدات دامی می شود. با دستکاری جیره غذایی مرغان تخم گذار مکان تغییر در ترکیبات تخم مرغ وجود دارد. با استفاده از ویتامین های محلول در چربی مقدار اسیدهای چرب موجود در تخم مرغ تغییر می کند. ثابت شده است که ویتامین E از اکسیداسیون مواد در بافت های حیوانی و غذاهای با منشاء حیوانی جلوگیری می کند . از آنجائیکه اکسیداسیون چربی ها روی کیفیت غذا تاثیری منفی دارد، استفاده از این ویتامین به عنوان آنتی اکسیدان در جیره غذایی ضرورت دارد.

ادامه مطلب

اهمیت تغذیه جوجه بعد از هچ و رابطه آن با عملکرد گله در آخر دوره

اهمیت تغذیه جوجه بعد از هچ و رابطه آن با عملکرد گله در آخر دوره

تمام پژوهشگران را عقیده بر این است که چگونگی تغذیه جوجه بلافاصله بعد از جوجه ریزی می تواند تاثیر زیادی در عملکرد گله در آخر دوره پرورش داشته باشد.به عبارت دیگر شروع پرورش گله ای که با تغذیه مناسب و صحیح توام باشد سبب می گردد که مرغدار بتواند گله ای یکنواخت از نظر وزن که از راندمان تبدیل غذایی و تلفات مطلوبی نیز برخوردار است به بازار عرضه کند.
در حال حاضر حتی این نظــــریه که جوجه را باید مدتی بعد از جوجه ریزی بدون غذا نگــهداری کرد غیر قابل قبول می باشد.آزمایشات متعدد ثابت کرده است که وزن نیمچه در ۶ یا ۷ هفتگی رابطه مستقیمی با وزن آن در هفته اول پرورش دارد و این ارتباط جدای از رابطه موجود بین وزن اولیه جوجه و یا سن گله مادر می باشد.

ادامه مطلب