ارزش غذایی گوشت و تخم پرنده بلدرچین

ارزش غذایی گوشت و تخم پرنده بلدرچین

پرنده بلدرچین ازلحاظ ارزش گوشت و تخم برای انسان از دیرباز موردتوجه بوده و تحقیقات زیادی روی برخی از گونه‌های آن صورت گرفته است. برای بعضی از گونه‌ها تحقیقات بیشتری نیاز می‌باشد تا ارزش غذایی آن‌ها بیشتر مشخص شود. در اکثر تحقیقات، پرنده بلدرچین ژاپنی موردبررسی قرارگرفته و به همین دلیل بیشتر نتایج ارائه‌شده مربوط به این‌گونه است که در گزارش‌های متعددی ارزش غذایی گوشت و سایر محصولات آن ارائه‌شده است.

ارزش غذایی گوشت سینه بلدرچین

گوشت قسمت‌های مختلف لاشه پرنده بلدرچین دارای ارزش غذایی متفاوت هست، به‌عنوان‌مثال هر ۱۰۰ گرم گوشت سینه محتوی ۵۹ گرم پروتئین، ۳۱ میلی‌گرم آهن، ۲۲۸ میلی‌گرم فسفر، ۲۶۰ میلی‌گرم پتاسیم، ۵۸ میلی‌گرم کلسترول و ۱۸ نوع اسیدآمینه می‌باشد. همچنین دارای ویتامین‌های A,B1,B2,B6,B12 نیاسین، اسید پنتاتونیک و اسیدفولیک می‌باشد.

تفاوت ارزش غذایی گوشت بلدرچین با گوشت مرغ

پژوهشگران در یک بررسی، ترکیبات گوشت بلدرچین و مرغ را مورد مقایسه قراردادند. در صد هر یک از مواد مغذی رطوبت، پروتئین، چربی، کربوهیدرات و مواد آلی گوشت بلدرچین را به ترتیب ۹۳/۷۳، ۵۴/۲۰، ۸۵/۳، ۵۶/۰، ۱۲/۱ و همین مواد مغذی را برای گوشت مرغ به ترتیب ۸۷/۷۳،۶۶/۲۰، ۶۱/۸، ۷۸/ ۰،۰۳/۱ گزارش نموده‌اند. بعضی از مواد مغذی موجود در گوشت بلدرچین به مقادیر قابل‌توجهی بیش از گوشت جوجه گوشتی است؛ به‌عنوان‌مثال آهن بیش از ۴ برابر، فسفر نزدیک به ۲ برابر، روی ۲ برابر و مس موجود در آن بیش از ۱۰ برابر می‌باشد؛ اما برخلاف جوجه گوشتی، گوشت بلدرچین فاقد ویتامین‌های E و K است. تخم بلدرچین نیز با داشتن پروتئین، ویتامین‌های مختلف، مواد معدنی (آهن، کلسیم، سدیم،…) و سایر مواد مغذی دارای ارزش غذایی فراوان برای انسان می‌باشد. مقایسه ارزش غذایی تخم‌های پرندگان به لحاظ اندازه‌های متفاوت آن‌ها مشکل می‌باشد.

فسفر نزدیک به ۲ برابر، روی ۲ برابر و مس موجود در آن بیش از ۱۰ برابر می‌باشد؛ اما برخلاف جوجه گوشتی، گوشت بلدرچین فاقد ویتامین‌های E و K است. تخم بلدرچین نیز با داشتن پروتئین، ویتامین‌های مختلف، مواد معدنی (آهن، کلسیم، سدیم،…) و سایر مواد مغذی دارای ارزش غذایی فراوان برای انسان می‌باشد. مقایسه ارزش غذایی تخم‌های پرندگان به لحاظ اندازه‌های متفاوت آن‌ها مشکل می‌باشد.

ایجاد جوجه های گوشتی نر بیشتر به کمک عصاره سیر

ایجاد جوجه های گوشتی نر بیشتر به کمک عصاره سیر

دنیای کشت و صنعت تزریق عصاره سیر به جنین جوجه ها در مراحل اولیه تکامل سبب افزایش جمعیت جوجه های گوشتی نر در طی آزمایش انجام شده در خاورمیانه گردیده است .  از آنجایی که جوجه های گوشتی نر نسبت به جوجه های گوشتی ماده سریع تر رشد میکنند و ضریب تبدیل پائین تری دارند ، تعجب آور نیست که کوشش هایی جهت افزیش جمعیت جوجه های نر هچ شده صورت گیرد . محققین اثرات نسبی عصاره سیر و چندین محرک گیاهی دیگر را در تغییر جنسیت جوجه ها مورد مقایسه قرار دادند . محرک های گیاهی در هفته های ابتدایی سبب رشد غدد بیضوی در جوجه های گوشتی جنس ماده شده اند .

ادامه مطلب

نیاز جوجه های گوشتی به نور

نیاز جوجه های گوشتی به نور

سالهاست که از برنامه های نوری مختلف به منظور تحریک و افزایش رشد ، درجوجه های گوشتی استفاده می شود امروزه یک جوجه گوشتی معمولی م یتواند روزانه به طور متوسط حدود ۴۵ گرم افزایش وزن داشته باشد و این بدان معنی است که متوسط وزن گله های مخلوط مرغ و خروس گوشتی در ۴۵ روزگی به ۰۴۳/۲ کیلوگرم خواهد رسید واین یک موفقیت بزرگ است . دو دهه قبل برای رسیدن به این وزن به زمانی دوبرابر این مدت نیاز بود برای دستیابی به این بازدهی چشمگیر در ۶ هفتگی تغییرات بسیاری در ژنتیک  ، تغذیه ، طراحی سالنها ، کنترل بیماری ها و مدیریت ایجاد شده است یکی از عوامل مدیریتی که با تدبیر و موفقیت به اجرا در آمده استفاده از نور برای جوجه های گوشتی است یک جوجه گوشتی تا ۴۵ روزگی ، حدود ۱۰۰۰ ساعت زندگی میکنداگر این جوجه این مدت کوتاه را تحت شرایط نور طبیعی زندگی کند نیمی اززندگی خود را در تاریکی خواهد گذراند که در این شرایط اکثر پرندگان قادر به استفاده ازغذا و آب نیستند بنابراین بعد از ۲ ساعت که غذای خورده شده هضم گردید جوجه ها شروع به استفاده از ذخایر بدن خود کرده و برای حفظ احتیاجات نگهداری معمولی بدن خود انرژی از دست می دهند و در نتیجه رشد آنها می تواند آهسته شود .

ادامه مطلب