بیماری نیوکاسل (Newcaslle)

بیماری نیوکاسل (Newcaslle)

این بیماری مخصوص پرندگان، ماکیان، بوقلمون، قناری، طوطی، مرغابی آناکرکا (وحشی) است ولی در پستانداران منجمله انسان نیز نوعی از آن گزارش شده است. پرندگان آبزی تنها بصورت ناقل (بدون علائم کلینیکی) به نیوکاسل مبتلا میشوند.
حدت بیماری در درجه اول برای ماکیان و در درجه دوم برای بوقلمون است.

ادامه مطلب